*Bron foto: Werken aan amplitie – Yrenee Koen & Seline van Keulen


Preventie, Curatie en Amplitie: Bouw aan een vitale organisatie

Waarom wachten tot het misgaat?
Een zieke medewerker kost 250 euro per dag en de gemiddelde verzuimduur is 9 dagen (Trendrapport NN, juni 2023) Het ziekteverzuim is nog nooit zo hoog geweest.
Toch ligt bij veel organisaties nog de nadruk op preventie en curatie. Maar laten we eens een stap verder gaan en het concept van amplitie verkennen.

Preventie binnen een organisatie richt zich op het identificeren en beheersen van risico’s om gezondheidsproblemen te voorkomen. Curatie richt zich op het behandelen en herstellen van bestaande uitdagingen en problemen binnen de organisatie. Hoewel beide benaderingen van groot belang zijn, biedt amplitie een bredere en diepgaandere aanpak.

Bij amplitie kijken we naar wat er al is, wat er al goed gaat en hoe we dat kunnen versterken en vergroten. Het gaat verder dan alleen het voorkomen van uitval door ziekte of pas actie ondernemen als iemand al uitgevallen is.

Wat zijn de voordelen van amplitie voor jouw organisatie?

  • Energieke werkomgeving: Amplitie stelt jouw organisatie in staat om een werkomgeving te creëren die bruist van energie en vitaliteit. Door aandacht te besteden aan de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers, kun je een cultuur bevorderen waarin energie en vitaliteit worden gestimuleerd.
  • Innovatie en creativiteit: Amplitie stimuleert innovatie en creativiteit binnen jouw organisatie. Door medewerkers de ruimte te geven om te experimenteren, nieuwe ideeën te verkennen en risico’s te nemen, bevorder je een cultuur van innovatie en creativiteit.
  • Welzijn en veerkracht: Door amplitie te omarmen, bouwt jouw organisatie welzijn en veerkracht op. Medewerkers zullen beter in staat zijn om met stress en uitdagingen om te gaan, waardoor ze hun energie en vitaliteit behouden.
  • Productiviteit en prestaties: Amplitie draagt bij aan een hogere productiviteit en betere prestaties. Medewerkers die vitaal zijn, hebben meer energie, focus en motivatie, wat resulteert in verbeterde prestaties en zakelijk succes.
  • Positieve bedrijfscultuur en betrokkenheid: Amplitie bevordert een positieve bedrijfscultuur waarin medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen. Dit leidt tot hogere werknemersbetrokkenheid, tevredenheid en loyaliteit. Amplitie draagt zo bij aan het behoud van medewerkers.

Amplitie gaat verder dan alleen maar voorkomen en genezen; het is de krachtige interventie die bijdraagt aan duurzaam succes. Bouw aan een vitale en veerkrachtige organisatie en creëer een werkomgeving waar jouw medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen.

Amplitie in Actie: Een Vitale en Veerkrachtige Organisatie

Door te investeren in amplitie versterk je niet alleen de vitaliteit van jouw organisatie, maar bevorder je ook innovatie, welzijn en succes.
Focus dus niet alleen op preventie en curatie, maar ontdek de kracht van amplitie voor jouw organisatie.